Nhà sản xuất hợp chất PVC

Với tư cách là một công ty nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, chúng tôi cam kết nâng cao hiệu suất sản phẩm PVC và giảm chi phí sản xuất.

Một Công ty quốc tế với một
cam kết tùy chỉnh

Chúng tôi đi đầu trong công nghệ xử lý PVC, kết hợp hơn 27 năm sản xuất xuất sắc trong một loạt các sản phẩm. Các cơ sở được chứng nhận ISO-9001 của chúng tôi tập trung vào an toàn, chất lượng và tự động hóa để cung cấp các công thức và chế biến có độ chính xác cao nhất, ở cả dạng bột và hợp chất.

Ứng dụng chính

Ép, đùn và thổi khuôn