Dầu nhớt PVC

Ứng dụng chính

Ép phun, ép đùn và thổi khuôn