PVC cứng cho tiêm

Tìm sản phẩm tại đây

  • UPVC Pipe Fitting Compound Granules

    Hạt hợp chất lắp ống uPVC

    Các hợp chất PVC còn được gọi là hỗn hợp khô dựa trên sự kết hợp của nhựa PVC và các chất phụ gia tạo ra công thức cần thiết cho ứng dụng cuối cùng. Quy ước ghi lại nồng độ phụ gia dựa trên phần trăm của nhựa PVC (PHR). Các hợp chất PVC có thể được pha chế cho các vật liệu dẻo sử dụng chất hóa dẻo, được gọi là Hợp chất hóa dẻo PVC và cho các ứng dụng cứng không có chất hóa dẻo được gọi là hợp chất UPVC. Do chất lượng tốt, độ cứng cao và phù hợp ...

Ứng dụng chính

Ép, đùn và thổi khuôn