PVC cứng để tiêm

Tìm sản phẩm ở đây

  • Hạt Hợp Chất Lắp Ống UPVC

    Hạt Hợp Chất Lắp Ống UPVC

    Các hợp chất PVC còn được gọi là hỗn hợp khô dựa trên sự kết hợp giữa nhựa PVC và các chất phụ gia tạo ra công thức cần thiết cho ứng dụng sử dụng cuối cùng.Quy ước ghi lại nồng độ chất phụ gia dựa trên phần trăm của nhựa PVC (PHR).Các hợp chất PVC có thể được tạo ra cho các vật liệu dẻo sử dụng chất làm dẻo, được gọi là Hợp chất dẻo PVC và cho ứng dụng cứng không có chất làm dẻo được gọi là hợp chất UPVC.Do chất lượng tốt, độ cứng cao và phù hợp...

Ứng dụng chính

Ép phun, ép đùn và thổi khuôn